Maksud Nama-Nama Nabi

Musa a.s.

Nama ini berasal daripada bahasa Mesir kuno, asal katanya ‘Mu’ yang bererti air dan ‘sa’ ertinya putera. Musa bermakna “Putera Air” kerana Nabi Musa ditemui di Sungai Nil oleh isteri Firaun, Asiyah ketika baginda masih bayi.

Hud a.s.

Berasal daripada bangsa Arab keturunan kaum ‘Ad.  Nama diambil daripada kata jama’  ‘Ha’id’ yang bererti orang yang bertaubat atau “yang kembali kepada kebenaran”.

Soleh a.s.

Nabi berbangsa Arab daripada kaum Tsamud.  Soleh ertinya orang yang sentiasa beribadah dan sentiasa mendirikan hak-hak Allah.

Syu’aib a.s.

Nabi berbangsa Arab daripada kaum Madyan, yang menikahkan puterinya dengan Nabi Musa a.s. Nama itu diambil daripada kata ‘sya’b’ yang bererti kelompok atau generasi manusia, kerana baginda mengumpulkan kembali kaumnya setelah terpisah.

Isma’il a.s.

Merupakan putera kepada Nabi Ibrahim a.s.  Nama Ismail merupakan bentuk Murakkab (majmuk) daripada ‘isma’ (mendengar) dan ‘eil’ (Allah) yang ertinya “Allah mengabulkan”.

Ibrahim a.s.

Abul Anbiya (bapa para nabi) dan bapa kepada Isma’il dan Ishaq, yang ertinya “bapa kepada orang-orang tertinggi (nabi-nabi)”.

Muhammad s.a.w.

Nabi kita dan merupakan Nabi yang terakhir.  Maksud namanya membawa ertinya “orang yang memiliki akhlak yang terpuji”.

ilham nama untuk:

nama nama nabi, maksud nama - nama nabi, maksud nama musa, nama nama nabi dan maksudnya, nama para nabi dan maksud, nama-nama nabi dan maksudnya, senaraikan maksud nama nabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *