Zafir

ZAFIR

maksud nama:  yang  [Continue Reading...]

Nadzifah

NADZIFAH

maksud nama:  [Continue Reading...]

Sahirah

SAHIRAH maksud nama:   … [Continue reading]

Safwah

SAFWAH maksud nama:   … [Continue reading]

Nur Dalilah

NUR DALILAH maksud nama: Cahaya (sinar) … [Continue reading]

Durratul Huda

DURRATUL HUDA maksud nama: Mutiara (cahaya, … [Continue reading]

Khairuddin

KHAIRUDDIN maksud nama:  kebaikan … [Continue reading]

Thariyah

THARIYAH maksud nama:  yang … [Continue reading]

Izzah

IZZAH maksud nama:   … [Continue reading]

Syamsir Khalis

SYAMSIR KHALIS pedang … [Continue reading]